Мета та діяльність

Головною метою Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, спортивних, національно-культурних, інших спільних інтересів її членів та сприяння забезпеченню розвитку мирного світогляду, миро розуміння та духовного розвитку людей в місті Лисичанську Луганської області, зростанню рівня духовного та фізичного розвитку Української нації та окремих її членів шляхом консолідації та координації зусиль своїх членів, зацікавлених у піднесенні законів Творця, єдиного Творця, істинних принципів Української та Слов’янської нації у цілому.

Основними напрямками діяльності Організації є:

 - сприяння та участь у розробці програм розвитку соціально-економічних, духовних, політичних та інших напрямків та потреб громади в місті Лисичанську Луганської області;

  - підвищення ролі і статусу «Громадянина України» та його соціальних прав та обов’язків на рівні Луганської області шляхом:

 - удосконалення політичної системи громади міст Луганської області, реалізація принципів прямої відповідальності місцевої влади перед її громадою, розбудова громадянського суспільства, розвиток демократії у найвищих її ознаках;

  - розвиток місцевого самоврядування і самоорганізації населення;

  - консолідація суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності природних та соціальних прав і свобод людини; 

  - створення та участь у створенні ефективної, соціально-орієнтованої, конкурентоспроможної економіки на сході України;

  - реалізовувати всіма законними методами послідовне наближення рівня та якості життя громади міста та мешканців Східної України до європейських стандартів;

  - реалізовувати всіма законними методами формування суспільства знань, забезпечення доступності та якості освіти, стимулювання інтелектуального та інноваційного розвитку громади міста та мешканців Східної України;

  - реалізовувати всіма законними методами створення ефективної системи соціального захисту, охорони здоров’я громади міста та мешканців Східної України; 

  - надання організаційної та методичної допомоги членам Організації, співпраця з іншими громадськими організаціями;

  - вивчання та узагальнення власного та зарубіжного досвіду у сфері розвитку та захисту соціальних прав та обов’язків, людини;

  - розповсюдження серед своїх членів методичних та інших друкованих матеріалів;

  - захист законних інтересів своїх членів;

 - співпраця з обласними управліннями з питань фізичної культури і спорту та обласними відділеннями Національного Олімпійського комітету України, обласними, Всеукраїнськими і Міжнародними спортивними організаціями та іншими організаціями діяльність яких направлена на здоровий фізичний та духовний розвиток людини. 

 - участь у організації та проведенні різного рівня зустрічей та круглих столів. 

Тамашевский Егор помощь

требуется помощь

Выпуск газеты "Общественный бюллетень" №4 (14)

Выпуск газеты "Общественный бюллетень" №4 (14)

ЧИТАТЬ ВЫПУСК

Овчаренко Евгений Викторович

Ми у YouTube

youtube

Утепление домов квартир в Лисичанске

© 2019 Громадська Організація "Мир та Істина" Яндекс.Метрика